Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

76b9f0489260a988_bb36e76013ece680_6679216582486251185710

Một trong những bộ anime nổi đình nổi đám trong mùa Xuân 2022 có lẽ đã quá rõ ràng khi nhắc đến cái tên Spy x Family. Mới đây, kênh  đã chia sẻ cách vẽ cũng như loạt ảnh cho gia đình Forger trong bộ anime vừa được nhắc đến trong phong cách của nhiều bộ anime khác nhau.

Bạn đang rất tò mò rằng nó sẽ như thế nào đúng không?

Loid Forger

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Yor Forger

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Anya Forger

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Gia đình Forger trong Spy x Family phá cách khi được vẽ theo style anime khác!

Bạn thích gia đình Forger trong phong cách nào nhất đây?

Anime:

Manga:  

Khang Dora – Tổng hợp

Theo TinAnime

Facebook