Manga bán chạy nhất tại Nhật Bản theo số lượng: 2022 — Jujutsu Kaisen 18 bán được 2,11 triệu

Đánh giá post

SharingFunVN – Tiếp theo là 3 cuốn Jujutsu Kaisen nữa, 4 One Piece , 10 SPY×FAMILY , 3 My Hero Academia, 2 Kaiju No. 8, Kingdom, Hunter × Hunter

Danh sách này bao gồm doanh số bán các bản in được khảo sát từ ngày 22 tháng 11 năm 2021 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022.

Số thứ tự

Tên

Tác giả

Doanh Số

1

Jujutsu Kaisen 18

Gege Akutami

2.110.599

2

ONE PIECE 101

Eiichiro Oda

2.007.590

3

ONE PIECE 103

Eiichiro Oda

1.976.427

4

ONE PIECE 102

Eiichiro Oda

1.946.333

5

Jujutsu Kaisen 19

Gege Akutami

1.839.622

6

SPY × FAMILY 9

Tatsuya Endou

1.798.542

7

ONE PIECE 104

Eiichiro Oda

1.609.752

8

Jujutsu Kaisen 20

Gege Akutami

1.563.314

9

SPY × FAMILY 10

Tatsuya Endou

1.367.092

10

SPY × FAMILY 8

Tatsuya Endou

1.230.355

11

Tokyo Revenger 25

Ken Wakui

1.204.451

12

Tokyo Revenger 26

Ken Wakui

1.102.081

13

Tokyo Revenger 27

Ken Wakui

1.024.112

14

Tokyo Revenger 28

Ken Wakui

932,644

15

SPY × FAMILY 7

Tatsuya Endou

921,429

16

SPY × FAMILY 4

Tatsuya Endou

918,547

17

SPY × FAMILY 5

Tatsuya Endou

910,915

18

SPY × FAMILY 6

Tatsuya Endou

904.190

19

My hero academia 33

Kōhei Horikoshi

868.511

20

Kaiju No 8 5

Naoya Matsumoto

834.159

21

Tokyo Revenger 29

Ken Wakui

824,042

22

SPY × FAMILY 1

Tatsuya Endou

803,288

23

My hero academia 34

Kōhei Horikoshi

789.640

24

SPY × FAMILY 2

Tatsuya Endou

775,092

25

SPY × FAMILY 3

Tatsuya Endou

760,424

26

Kaiju No 8 6

Naoya Matsumoto

731,886

27

Kingdom 64

Yasuhisa Hara

722,889

28

Jujutsu Kaisen 17

Gege Akutami

721,792

29

Hunter x Hunter 37

Yoshihiro Togashi

721,080

30

My hero academia 35

Kōhei Horikoshi

717,645

 

Facebook