Manga Lunatic Circus của Usamaru Furuya đã kết thúc phần 1

Đánh giá post

SharingFunVN – Số tháng 11 năm nay của tạp chí Monthly Comic @Bunch của Shinchosha đã xuất bản chương cuối cùng của phần đầu tiên manga Lunatic Circus của Usamaru Furuya vào thứ Tư. Tập sách thứ ba của manga sẽ được phát hành vào ngày 8 tháng 11.

Manga Lunatic Circus của Usamaru Furuya đã kết thúc phần 1

Furuya ra mắt manga vào tháng 8 năm 2020. Shinchosha đã xuất bản tập thứ hai của manga vào ngày 9 tháng 3.

Bộ truyện đã bị gián đoạn vào tháng 9 năm 2021, nhưng đã trở lại vào ngày 21 tháng 4 đầu năm nay.

Furuya kết thúc manga Amane Gymnasium vào tháng 9 năm 2021. Furuya ra mắt manga trên tạp chí Morning hai vào tháng 1 năm 2017.

Furuya ra mắt manga Amane Gymnasium trên tạp chí Morning hai vào tháng 1 năm 2017 và kết thúc vào tháng 8 năm 2020.

Các manga khác của Furuya bao gồm Teiichi no Kuni, No Longer Human, 51 Ways to Save Her , Genkaku Picasso và Lychee Light Club.

Facebook