Tập đặc biệt của Dr. Stone về Ryusui sẽ kéo dài đến 1 giờ!

Đánh giá post

Trang web chính thức cho bộ anime Dr. Stone đã công bố video quảng bá chính thức cho tập đặc biệt Dr. Stone: Ryusui sẽ được lên sóng vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 7. Tập đặc biệt sẽ được lên sóng trong vòng 60 phút. Trang web cũng đã công bố visual cho tập đặc biệt.

Ngoài ra, Twitter cũng đã xác nhận chương mới cho tập đặc biệt của manga Dr. Stone sẽ được phát hành ở số thứ 31 năm nay trên tạp chí Weekly Shonen Jump vào ngày 4 tháng 7. Số trước đó là số thứ 30 sẽ xác nhận thêm thông tin mới cũng như số trang truyện sẽ được phát hành vào ngày 27 tháng 6.

Tập đặc biệt của Dr. Stone về Ryusui sẽ kéo dài đến 1 giờ!

Phần đặc biệt sẽ được diễn ra sau mùa thứ hai của anime và tập trung vào Ryusui (do Ryōta Suzuki lồng tiếng).

Anime:  

Manga:  

Khang Dora

Theo TinAnime

Facebook