Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới về mức độ nạp game mobile?

Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách.
Đánh giá post

Dữ liệu của Data.ai cho thấy tại Trung Quốc (chỉ bao gồm dữ liệu iOS), 10 sản phẩm trò chơi có doanh thu lớn nhất chiếm 50,5%.

Độ nạp của người chơi game di động trong nửa đầu năm 2022 đã tăng khi danh sách game mobile iOS có doanh số lớn từ 11 đến 20 chiếm 11,4%. Trong khi doanh thu sản phẩm trò chơi từ 21 đến 100 chiếm 24,9%, doanh thu sản phẩm trò chơi xếp hạng 101 đến 1000 chiếm 13,1% và doanh thu sản phẩm sau 1000 chỉ chiếm 0,2%.

Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách.

Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách.

Tại Việt Nam, top 10 sản phẩm trò chơi mobile có doanh thu lớn nhất chiếm 28,5% chi tiêu của người dùng trò chơi di động trong nửa đầu năm 2022. Sản phẩm trò chơi có doanh số lớn nhất từ ​​thứ 11 đến 20 chiếm 10,9% và từ thứ 21 đến 100 chiếm 28% doanh thu. Sản phẩm trò chơi thứ 101 đến 1000 chiếm 27,3% doanh thu, và sản phẩm thứ 1000 trở đi chỉ chiếm 5,3% doanh thu. Bảng xếp hạng cho hay Việt Nam đứng thứ 7 về độ nạp game di động trên toàn cầu.

Tại Thái Lan, 10 sản phẩm trò chơi có doanh thu lớn nhất chiếm 38,5% chi tiêu của người dùng trò chơi di động trong nửa đầu năm 2022. Sản phẩm trò chơi có doanh số cao nhất từ ​​thứ 11 đến 20 chiếm 8,6% và từ thứ 21 đến 100 chiếm 24,9% doanh thu. Trong khi, sản phẩm trò chơi thứ 101 đến 1000 chiếm 24,7% doanh thu, và sản phẩm thứ 1000 trở lên chỉ chiếm 3,3% doanh thu.

Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới về mức độ nạp game mobile?

Tại Nhật Bản, 10 trò chơi có doanh số cao nhất chiếm 31,3% chi tiêu của người dùng trò chơi trên di động trong nửa đầu năm 2022. Sản phẩm trò chơi có doanh số lớn nhất từ ​​thứ 11 đến 20 chiếm 10,6% và từ thứ 21 đến 100 chiếm 28,1% doanh thu. Sản phẩm trò chơi thứ 101 đến 1000 chiếm 28,9% doanh thu, và sản phẩm thứ 1000 trở lên chỉ chiếm 1% doanh thu.

Tại Vương quốc Anh, 10 sản phẩm trò chơi có doanh số lớn nhất chiếm 24,6% chi tiêu của người dùng trò chơi trên di động trong nửa đầu năm 2022. Tại Mỹ, 10 sản phẩm trò chơi có doanh thu lớn nhất chiếm 18,1% chi tiêu của người dùng trong nửa đầu năm 2022. Các sản phẩm trò chơi từ ​​thứ 11 đến 20 chiếm 10,2% và từ thứ 21 đến 100 chiếm 35% doanh thu; sản phẩm trò chơi thứ 101 đến 1000 chiếm 33,3% doanh thu và sản phẩm thứ 1000 trở lên chỉ chiếm 3,4% doanh thu.

Từ góc độ khu vực, dữ liệu của data.ai cho thấy ở châu Âu và Mỹ, 10 trò chơi hàng đầu chiếm 18% tổng chi tiêu của người dùng, có nghĩa là các sản phẩm không phải là trò chơi phổ biến ở đó là cơ hội lớn để phát triển thị phần.

doanh thu game nạp game Thị trường Game

Theo: Game4v

Facebook