Đảng Cộng sản Nhật Bản đưa ra lập trường về anime/manga “khiêu dâm trẻ em”

Đánh giá post

Cách đây không lâu, vào đầu tháng 10, Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) đã trở thành chủ đề tranh luận khi trên trang web chính thức của Đảng này đã đề cập đến lập trường của mình về việc điều chỉnh anime và manga trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Trang này tuyên bố mặc dù JCP phản đối việc phân loại manga, anime và game như “nội dung khiêu dâm trẻ em” nhưng vẫn phải nhận thức rõ mối liên hệ giữa nội dung khiêu dâm trẻ em và nhận thức văn hóa rộng hơn bình thường hóa là lạm dụng trẻ em. 

Đảng Cộng sản Nhật Bản đưa ra lập trường về anime/manga "khiêu dâm trẻ em"

Đảng Cộng sản Nhật Bản lưu ý rằng Nhật Bản được quốc tế coi là quốc gia đi đầu trong việc sản xuất hình ảnh khiêu dâm trẻ em và tuyên bố của họ nhằm mục đích bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư đồng thời nỗ lực tạo ra một xã hội trong đó “không cho phép trẻ em trở thành mục tiêu của lạm dụng và bóc lột tình dục”.

Đảng Cộng sản Nhật Bản đưa ra lập trường về anime/manga "khiêu dâm trẻ em"

Năm 2010, các thành viên ủy ban của Đảng đã bỏ phiếu chống lại việc sửa đổi dự luật Pháp lệnh Phát triển lành mạnh cho Thanh niên gây tranh cãi tại Hội đồng Thủ đô Tokyo để điều chỉnh các mô tả về khiêu dâm.

 Trong một tuyên bố mới đây vào ngày 18 tháng 10, Đảng Cộng sản Nhật Bản tuyên bố lập trường hiện tại là không mâu thuẫn.

Đảng Cộng sản Nhật Bản đưa ra lập trường về anime/manga "khiêu dâm trẻ em"

Cụ thể toàn văn tuyên bố (tạm dịch):

Như đã nêu trong phần “7. Phụ nữ và Giới tính” trong tài liệu chính sách của chúng tôi, JCP cho rằng nội dung khiêu dâm trẻ em là hình thức tồi tệ nhất của “hàng hóa tình dục”, cũng như hình thức lạm dụng tình dục và bóc lột trẻ em tồi tệ nhất. Cho nên nó phải bị đào thải khỏi xã hội.

Đồng thời, như đã trình bày trong phần “60. Văn hóa”, chúng tôi phản đối bất kỳ phong trào nào áp đặt các hạn chế pháp lý đối với manga và anime dưới chiêu bài hạn chế “nội dung khiêu dâm trẻ em”.

Thực tế là định nghĩa về nội dung khiêu dâm trẻ em đã được thay đổi thành “mô tả lạm dụng tình dục trẻ em và bóc lột tình dục” trong mục “Phụ nữ và giới tính” đã khiến một số người tin rằng chúng tôi đã thay đổi chính sách trước đây về việc liệu các cách diễn đạt sáng tạo trong manga và anime nên tuân theo các hạn chế pháp lý, nhưng đây không phải là trường hợp đó.

Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) đã đề xuất thay đổi thuật ngữ “nội dung khiêu dâm trẻ em” thành “mô tả lạm dụng tình dục trẻ em” để mô tả chính xác hơn thiệt hại thực tế xảy ra (xem biên bản của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Ngày 17 tháng 6 năm 2014). Chúng tôi đề xuất điều này từ góc độ rằng các lợi ích hợp pháp được bảo vệ bởi Đạo luật Cấm Nội dung khiêu dâm trẻ em (ban hành năm 1999, được sửa đổi vào năm 2004 và 2014) là các quyền tự do và tư cách của trẻ em thực sự. Cần phải áp dụng những điều khoản này không phải vì những yếu tố tục tĩu hay chủ quan, mà dựa trên việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của tổn hại đối với đứa trẻ.

Do đó, không tuân theo chính sách “Phụ nữ và Giới tính” của chúng tôi sẽ dẫn đến các hạn chế pháp lý đối với các tác phẩm sáng tạo. Dựa trên quan điểm hiện tại của Nhật Bản trên trường quốc tế, chúng tôi kêu gọi nhiều bên liên quan tranh luận rộng rãi về vấn đề này. Chúng tôi mong xã hội đạt được sự đồng thuận về việc không để trẻ em trở thành đối tượng bị lạm dụng và bóc lột tình dục.

Chúng tôi tin rằng những cuộc thảo luận như vậy là quan trọng đối với những người sáng tạo và những người yêu thích manga, anime, trò chơi, v.v. để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của họ trước những hạn chế pháp lý được ban hành dưới chiêu bài “hạn chế nội dung khiêu dâm trẻ em”.

Đảng Cộng sản Nhật Bản đưa ra lập trường về anime/manga "khiêu dâm trẻ em"

Như vậy, theo quan điểm của Đảng Cộng sản Nhật Bản là hoàn toàn hợp lý. Chúng ta không nên lợi dụng câu từ “nội dung khiêu dâm trẻ em” để áp đặt những hạn chế pháp lý lên anime/manga nhưng vẫn phải loại bỏ những tác phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Khang Dora

Theo TinAnime

Facebook