Diablo 4 đem đến 11 phút gameplay giới thiệu lớp nhân vật Necromancer mới

Diablo 4
Đánh giá post

Sau khi tiết lộ class thứ năm và class cuối cùng của nó, Diablo 4 cho thấy khả năng tùy chỉnh cho những người muốn điều khiển đội quân người chết.

blizzard Blizzard Entertainment Diablo Diablo 4 Xbox & Bethesda Games Showcase

Theo: Game4v

Facebook