Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút

Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 1.
Đánh giá post

Không hiểu vì sao rất được khán giả yêu thích nhưng những anime này lại “chây ì” ra mắt phần mới.

“Chờ hoài, đợi mãi mà không thấy” là những cụm từ mà các fan anime dành tặng cho những siêu phẩm rất thành công ở phần 1 nhưng chờ mãi chẳng thấy phần 2, hoặc những thương hiệu nổi tiếng với nội dung hấp dẫn mãi không ra mắt anime mới. Thông thường thì với xu hướng sản xuất anime hiện tại của thế kỷ 21, một sản phẩm nào thành công ở phần 1 sẽ ngay lập tức có phần 2, hoặc những thương hiệu nào thành công sẽ được sản xuất anime đều đặn. Điều này đảm bảo được độ hot của tác phẩm và mang đến những lợi nhuận khổng lồ cho các studio.

Tuy nhiên câu chuyện này không hoàn toàn đúng với tất cả các bộ anime Nhật Bản. Có những cái tên thành công mùa một, hai xong rồi “mất hút”. Dưới đây là danh sách 40 anime được các fan “cầu nguyện” sớm ra mắt phần mới trong tương lai. Cùng xem có bộ anime mà bạn yêu thích không nhé!

Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 1.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 2.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 3.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 4.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 5.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 6.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 7.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 8.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 9.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 10.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 11.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 12.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 13.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 14.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 15.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 16.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 17.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 18.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 19.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 20.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 21.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 22.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 23.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 24.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 25.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 26.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 27.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 28.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 29.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 30.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 31.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 32.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 33.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 34.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 35.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 36.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 37.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 38.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 39.
Top 40 anime được fan mong ngóng ra mắt phần mới, nhiều cái tên xong mùa 1 tự nhiên mất hút - Ảnh 40.

Sau khi xem hết danh sách này, có bao nhiêu bộ anime bạn yêu thích và mong ngóng phần mới xuất hiện. Hãy chia sẻ với mọi người nhé!

Theo GameK

Facebook