TOHO tuyên bố mua lại toàn bộ cổ phần của TIA, thành lập hãng phim con!

Đánh giá post

Cách đây không lâu, TOHO đã thông tin rằng công ty sẽ mua lại cổ phần trong studio TIA (TOHO Interactive Animation) để biến bản thân hãng phim này thành một công ty con và đổi tên hãng phim con này thành TOHO Animation Studio.

TOHO tuyên bố mua lại toàn bộ cổ phần của TIA, thành lập hãng phim con!

Vào năm 2017, hãng phim CG ILCA và Anima đã cùng nhau thành lập công ty với cái tên I&A. Đến năm 2019 thì công ty đã đổi tên thành TIA. Khoảng một năm sau đó, vào năm 2020 thì TOHO đã mua lại 34,8% cổ phần của công ty với 32,6% cổ phần cho lần lượt ILCA và Anima. 

Lần này, TOHO đã mua lại toàn bộ cổ phần của Anima để nâng tổng cổ phần của mình trong công ty TIA lên 67,4%.

TOHO tuyên bố mua lại toàn bộ cổ phần của TIA, thành lập hãng phim con!

Tổng hợp: ANN, Tadashi Sudo

Khang Dora

Gửi confession của bạn tại:

Theo TinAnime

Facebook